یک‌صد و پنجاه و ششمین شماره مجله «جامعه و اقتصاد- یافته

یک‌صد و پنجاه و ششمین شماره مجله «جامعه و اقتصاد»(شماره نهم جدید) منتشر شد.

به گزارش یافته، در این شماره‌ی مجله‌ی "جامعه و اقتصاد" آثاری از: بهرام سلاح‌ورزی، عبدالرضا قاسمی، احسان جمشیدی، احمد کاشف، عباس دارایی، آفرین پنهانی، داوود کرمی، شهرام کاظمی، امین ماسوری و بابک بیرانوند منتشر شده است.

در این شماره می‌خوانید:

تصور دانای کل بودن، حاصلش انزوای مطلق است

گفتگوی بهرام سلاح‌ورزی با دکتر مجتبی ترکارانی جامعه‌شناس لرستانی

 

صورتگر نقاش...

زنده‌یاد استاد محمد مصوری به روایت شاگردان/ امین ماسوری

 

فعالان اقتصادی و چالش‌های مالیاتی پیشِ رو

عبدالرضا قاسمی

 

مردی از جنس فریاد

یادی از زنده‌یاد ابوالقاسم مرتضوی/ احمد کاشف

 

تاریخ لرستان

خاستگاه کشاورزی و دامداری/ احسان جمشیدی

و...